» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
برف حسین کوهستانی 1394/04/25 دسته بندی : جغرافیای جهان 0

در قالب ورد 16 صفحه

 

 برف

بَرْف‌، از پديده‌هاي‌ جوي‌ كه‌ اغلب‌ طبيعى‌دانان‌ قديم‌، در چگونگى‌ پيدايش‌ آن‌ سخنانى‌ گفته‌اند. در اين‌ مقاله‌ نخست‌ آراء يونانيان‌، با تكيه‌ بر الا¸ثار العلويه‌، نوشتة ارسطو، و رساله‌اي‌ به‌ همين‌ نام‌ از تئوفراستوس‌ و نيز الا¸راء الطبيعيه‌ منسوب‌ به‌ پلوتارك‌ كه‌ امروزه‌ آن‌ را از آئتيوس‌ آمدي‌ مى‌دانند، نقل‌، و سپس‌ تأثير آنها بر نظرات‌ دانشمندان‌ مسلمان‌ بررسى‌ شده‌ است‌. 
آناكسيمنس‌ گمان‌ داشت‌ كه‌ هرگاه‌ باران‌ يخ‌ بزند، برف‌ پديد مى‌آيد و اگر در اين‌ هنگام‌ با آب‌ و هوا آميخته‌ شود، تگرگ‌ توليد مى‌شود («الا¸راء...»، 145؛ ظاهراً وصف‌ اين‌ دو پديده‌ جابه‌جا شده‌ است‌). در ضمن‌ِ نظريه‌اي‌ كه‌ به‌ فيثاغورس‌ و پيروان‌ او منسوب‌ شده‌، آمده‌ است‌ كه‌ هواي‌ پديد آورندة برف‌ و باران‌ سردتر از هواي‌ پديد آورندة تگرگ‌ است‌، در حالى‌ كه‌ محل‌ پديد آمدن‌ آنها گرم‌تر از محل‌ تولد تگرگ‌ است‌ (ابن‌ رشد، 69 -70؛ قدما عموماً اين‌ نكته‌ را قبول‌ داشتند). به‌ گفتة ابن‌ رشد، اسكندر افروديسى‌ اين‌ مطالب‌ را از الا¸ثار العلوية ارسطو نقل‌ كرده‌، ولى‌ ارسطو در اين‌ كتاب‌ چنين‌ مطلبى‌ را از آنها ياد نكرده‌ است‌. ارسطو خود، بارش‌ باران‌، برف‌ و تگرگ‌ را پى‌آمدِ سرد شدن‌ ابر مى‌دانست‌ (ص‌ .(77 ابن‌ بطريق‌ در ترجمة اين‌ سخن‌ ارسطو افزوده‌ است‌ كه‌ آب‌ تنها در جايى‌ كه‌ ابر وجود دارد، يخ‌ مى‌زند (ص‌ 38) و ابن‌ رشد همان‌ كلمات‌ را به‌ ترتيبى‌ ديگر ذكر كرده‌ است‌ (ص‌ 67). 
به‌ نظر ارسطو برف‌ و شبنم‌ِ يخ‌زده‌ داراي‌ علتى‌ مشابهند؛ تنها تفاوت‌ ميان‌ آنها در درجه‌ و مقدار [ماده‌] (تفاوت‌ كمّى‌) است‌، زيرا برف‌ بر اثر يخ‌ زدن‌ ابر (بخار بسيار) و شبنم‌ يخ‌زده‌ بر اثر يخ‌ زدن‌ بخار [اندك‌ گرد آمده‌ در يك‌ روز]، يعنى‌ شبنم‌، توليد مى‌شود. از اين‌رو، برف‌ نشانة سرزمين‌ يا فصل‌ سرد است‌. همين‌ رابطه‌ ميان‌ باران‌ (ه م‌) و شبنم‌ برقرار است‌، زيرا ابرها تا زمانى‌ كه‌ گرماي‌ خيزانندة بخارات‌ از آنها بيرون‌ نرفته‌ باشد، و پيش‌ از غلبة سرما بر آنها، يخ‌ نمى‌زنند(همانجا؛ نيز: المپيدُروس‌، 100-101؛ قس‌: حنين‌، 35). ابن‌ بطريق‌ كم‌ و بيش‌ مفهوم‌ كلى‌ سخن‌ ارسطو را رسانده‌ است‌؛ اما چند خطا و كاستى‌ و فزونى‌، از جمله‌ نكاتى‌ دربارة نرمى‌ دانه‌هاي‌ ابر و سختى‌ دانه‌هاي‌ شبنم‌ِ يخ‌زده‌، در ترجمه‌ ديده‌ مى‌شود (ص‌ 38-39). ابن‌ رشد نيز كم‌ و بيش‌ از ابن‌ بطريق‌ پيروي‌ كرده‌ است‌ (ص‌ 67 – 68)...

-

خرید و دانلود | 1,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط